Критерії оцінювання теми "Електронні таблиці" завантажити - Всім.ppt

Електронні таблиці

frontpage “Електронні таблиці” Комплектація:
Документ в форматі .docЗавантаження доступне в кінці статті!

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ТЕМИ «ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Електронні таблиці»

 

 

Початковий

1

Учень має уявлення про електронні таблиці (ЕТ)

2

Учень відрізняє вікно редактора ЕТ від вікон інших програмних засобів, розпізнає задачі, які можна розв’язати за допомогою ЕТ.

3

Учень має уявлення про конкретну програму опрацювання ЕТ та її призначення, про введення інформації до ЕТ, про використання готової ЕТ для одержання певної інформації.

 

 

 

 

 

Середній

4

Учень має початкові знання про введення та редагування інформації в ЕТ; уміє завантажувати ЕТ, створювати просту таблицю без обчислень і зберігати її у вигляді файла.

5

Учень з допомогою вчителя може сформувати електронну таблицю для розв’язування простої навчальної задачі з використанням обчислення сум умісту комірок, розташованих підряд; уміє самостійно вводити та редагувати інформацію, подану у вигляді таблиці.

6

Учень володіє основними навичками роботи у середовищі ЕТ, уміє самостійно формувати таблицю; може за зразком сформувати електронну таблицю для розв’язання навчальної задачі з використанням обчислення сум умісту визначених комірок.

 

 

 

 

 

 

Достатній

7

Учень у цілому орієнтується в середовищі табличного процесора, знає його основні можливості та правила опрацювання інформації; вміє самостійно опрацьовувати табличну інформацію за допомогою арифметичних операцій табличного процесора; вміє самостійно спроектувати і створити ЕТ для розв’язання навчального завдання, передбаченого програмою.

8

Учень вміє використовувати вбудовані функції ЕТ; може виправити помилку, на яку вказано вчителем; використовує інтерактивну довідкову систему; вміє будувати діаграми та графіки.

9

Учень вільно володіє редактором ЕТ; знає основні правила пошуку інформації; вміє створювати списки; впорядковувати, відшукувати і відбирати дані за певними ознаками.

 

 

 

Високий

10

Учень досконало (у межах чинної навчальної програми) знає і використовує можливості ЕТ; самостійно виконує навчальні завдання.

11

Учень знаходить і використовує джерела інформації; вміє використовувати результати опрацювання ЕТ (таблиці, графіки, діаграми).

12

Учень має стійкі системні знання з ЕТ та використовує їх; у процесі виконання завдань проявляє творчий підхід.

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про авторські та суміжні права"