Критерії оцінювання теми "Глобальна мережа" завантажити - Всім.ppt

Глобальна мережа

frontpage “Глобальна мережа Інтернет та її можливості” Комплектація:
Документ в форматі .doc


Завантаження доступне в кінці статті!

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Глобальна мережа Інтернет та її можливості»

 

Рівні навчальних досягнень

 

Бали

 

Критерії оцінювання

 

 

 

 

 

початковий

1

Учень має уявлення про комп’ютерну мережу, глобальну комп’ютерну мережу Інтернет

2

-Учень розпізнає деякі характерні послуги глобальної мережі; пошук потрібної інформації та ознайомлення з нею; електронне листування; пошук потрібних програм та їх копіювання; інтерактивне спілкування

3

-Учень має уявлення про організацію зв’язку між комп’ютерами в Інтернет; наявність каналів зв’язку між комп’ютерами для під’єднання до Інтернет; види програмного забезпечення, необхідного для роботи в глобальній мережі Інтернет; поняття про гіпертекст та правила роботи з ним

-Учень має уявлення про конкретну програму-броузер; програму для підтримки роботи електронної пошти

 

 

 

 

 

 

 

середній

4

-Учень має початкові знання про сервер та робочу станцію, принципи функціонування глобальної мережі; уявлення про апаратні, програмні та інформаційні ресурси Інтернет; знає можливості програм для підтримки роботи електронної пошти; особливості роботи користувача з електроконференціями; принципи адресації в Веб-просторі

5

-Учень має уявлення про способи під’єднання комп’ютерів до глобальної мережі; інформацію, яка необхідна для під’єднання до мережі Інтернет; поняття комунікаційного протоколу

-За допомогою вчителя може запустити на виконання програму-броузер, ввести адресу веб-сторінки та переміщуватися за гіперпосиланнями; створити електронний лист та відправити його; підключитися до електронної конференції

6

-Учень володіє основними навичками роботи в програмі-броузері, програмі для роботи з електронною поштою та телеконференціями; вміє переглядати гіпертекстові сторінки, працювати з тематичними пошуковими серверами та здійснювати простий запит за ключовим словом; вміє самостійно відправляти електронного листа, одержати пошту та ознайомитись з одержаною електронною поштою

 

 

 

 

 

 

 

достатній

7

-Учень вміє переміщуватися по веб-сторінках в броузері в прямому та зворотному порядку, вводити з клавіатури адресу потрібної веб-сторінки; змінювати вид кодування веб-сторінки під час роботи з броузером; розміщувати власну інформацію в форумах та телеконференціях; переписувати інформацію, що є в різних телеконференціях; використовувати індексні пошукові системи для знаходження потрібної інформації в Інтернет

8

-Учень знає призначення адресної книги та правила роботи з нею; має уявлення про правила використання різноманітних сторінок кодування; вміє, використовуючи пошукові машини, здійснювати пошук потрібної інформації в Інтернет; підписуватися на потрібну

9

-Учень знає правила електронного листування, можливості та правила інтерактивного спілкування в Інтернет

-Має уявлення про мову розмітки гіпертексту та засоби створення веб-сторінок; уявлення про доменну, ІР- та URL-адреси в Інтернет; має уявлення про правила використання файлових ресурсів в Інтернет; вміє відповідати на електронні повідомлення, спілкуватися з іншими учасниками телеконференцій

 

 

 

 

 

 

високий

10

-Учень вміє приєднувати до електронних повідомлень файли різних типів; перекодовувати повідомлення, одержані електронною поштою; виконувати переадресацію поштових повідомлень; створювати закладки на потрібних веб-сторінках; здійснювати пошук потрібних файлових архівів, здійснювати інтерактивне спілкування в глобальній мережі Інтернет; знає основні теги для опису структури HTML-файла, оформлення тексту у веб-документі, включення графіки до веб-сторінки

11

-Учень вміє копіювати файлові архіви з файла-сервера та на нього

-Знає теги означення гіперпосилань в HTML-документі

-Має уявлення про спеціальні засоби створення HTML-файлів, про принципи безпеки та захист інформації в Інтернет

12

-Учень має стійкі системні знання з глобальної мережі Інтернет та використовує їх. У процесі виконання завдань проявляє творчий підхід

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про авторські та суміжні права"