Критерії оцінювання теми "Графічний редактор" завантажити - Всім.ppt

Графічний редактор

frontpage “Графічний редактор” Комплектація:
Документ в форматі .docЗавантаження доступне в кінці статті!

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ТЕМИ
 «Графічний редактор»

 

Рівні навчальних досягнень

 

Бали

 

Критерії оцінювання

 

 

 

початковий

1

-Учень має уявлення про графічний редактор, розпізнає задачі, для вирішення яких може застосовуватися графічний редактор

2

-Учень має уявлення про конкретні програми опрацювання графічної інформації та її призначення

-Відрізняє вікно графічного редактора від інших програмних засобів

3

-Учень має уявлення про технології малювання в середовищі ГР

 

 

 

 

 

середній

4

-Учень вміє вибирати колір, інструменти для малювання в середовищі ГР за допомогою Олівця, Еліпса, Прямокутника, Лінії; зафарбовувати геометричні фігури; вміє зберігати графічні файли

-Учень вміє виділяти графічні й текстові об’єкти та викликати контекстне меню для них

5

-Учень вміє вибирати тип Пензлика та користуватися ним, Багатокутником та Стирачкою

-За допомогою вчителя редагує графічні файли, використовує масштабування

6

-Учень володіє основними правилами роботи з ГР, вміє самостійно створювати та редагувати прості графічні образи

 

 

 

достатній

7

-Учень має уявлення про точечні та растрові графічні файли, вміє виділяти графічні об’єкти в середовищі ГР, використовувати буфер обміну в середовищі ГР

-За допомогою вчителя може здійснювати компановку складеного зображення з набору графічних примітивів

-Вміє конвертувати файли з одних форматів у файли інших форматів

8

-Учень має стійкі навички роботи з об’єктами-малюнками

9

-Учень вільно володіє ГР. Використовує інтерактивну довідкову систему. Вміє формулювати основні алгоритми роботи з графікою

 

 

 

високий

10

-Учень досконало (у межах чинної навчальної програми) знає і використовує можливості ГР

-Учень самостійно виконує навчальні завдання

11

-Учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації

12

-Учень має стійкі системні знання про ГР та продуктивно їх використовує. У процесі виконання завдань проявляє творчий підхід

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про авторські та суміжні права"