Критерії оцінювання теми "Інформаційна модель. Алгоритми" завантажити - Всім.ppt

Інформаційна модель

frontpage “Інформаційна модель. Алгоритми” Комплектація:
Документ в форматі .doc


Завантаження доступне в кінці статті!

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Інформаційна модель. Алгоритми»

 

Рівні навчальних досягнень

 

Бали

 

Критерії оцінювання

 

 

 

 

початковий

1

-Учень має уявлення про об’єкти, їх властивості та способи відображення об’єктів у реальному житті; має уявлення про алгоритм

2

-Учень має початкові знання про алгоритм та способи його опису, призначення алгоритмічної мови

3

-Учень перераховує базові структури алгоритмів; у задачах виділяє вхідні дані та результати; наводитьт приклади алгоритмів із власного життя

-Має уявлення про те, що інформація може опрацьовуватися за допомогою алгоритму, який працює за певними алгоритмами

-Має початкові знання про виконавця алгоритму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній

4

-Учень має уявлення про деякі етапи розв’язування прикладної задачі з використанням комп’ютера; наводить приклади алгоритмів з відомої предметної галузі

-Має уявлення про властивість результативності алгоритму та наводить приклади її пояснення

-Має початкові знання про систему вказівок виконавця алгоритму

5

-Учень має уявлення про властивість формальності алгоритму та наводить приклади її пояснення; наводить приклади різних виконавців алгоритму мінімально необхідну систему його вказівок для розв’язування різних завдань

-Вміє словесно описати алгоритм із відомої йому предметної галузі; знаходить помилки в описі алгоритму при невиконанні властивості результативності, формальності та визначеності

6

-Учень має початкові знання про використання інформаційної моделі для дослідження реальних об’єктів; наводить приклади різних моделей реальних об’єктів та мету їх використання для розв’язування здач

-Знає суттєві ознаки алгоритму та форми його подання

-Має початкові знання про структурний підхід до побудови алгоритмів

 

 

 

 

 

 

 

 

достатній

7

-Учень пояснює основні етапи розв’язування прикладної задачі з використанням комп’ютера

-Має уявлення про побудову неформальної моделі

-Вміє графічно зображати базову структуру слідування та пояснює її властивості

-Наводить приклади розбиття основної задачі на підзадачі

8

-Учень для простих задач визначає положення, на яких буде грунтуватися побудова інформаційної моделі; за допомогою вчителя визначає якими властивостями об’єктів для розв’язання конкретної задачі і побудові інформаційної моделі можна нехтувати

-За допомогою вчителя будує математичну модель

9

-Учень знає технологію структурного програмування та розуміє ідеї методу покрокової деталізації алгоритму

-За допомогою вчителя будує математичну модель

-Вміє відрізняти базову структуру алгоритму повторення та розгалуження

-Має початкові знання про опис алгоритму навчальною алгоритмічною мовою; за допомогою вчителя пояснює опис алгоритму без величин, поданий навчальною алгоритмічною мовою; вміє записувати заголовок алгоритму та тіло алгоритму

-Вміє зображати графічно базові структури повторення і розгалуження

 

 

 

 

 

 

 

високий

10

-Учень в цілому орієнтується в основних етапах розв’язування прикладної задачі з використанням комп’ютера

-Пояснює основні властивості алгоритму, має уявлення про величину та основні характеристики величини; визначає тип величини

-Вміє записувати в алгоритмі аргументи і результати, пояснює алгоритм виконання вказівки повторення

11

-Учень пояснює основні властивості базових структур алгоритмів повторення і розгалуження, пояснює готові алгоритми зі структурами розгалуження та повторення, описані навчальною алгоритмічною мовою

-Вміє записувати вказівку надання значень в алгоритмах, описаних навчальною алгоритмічною мовою

12

-Учень має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує

-Вміє вільно використовувати знання про інформаційну модель та поняття алгоритму, базових структур алгоритмів і основні ідеї та принципи технології структурного програмування для розв’язування нескладних задач

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про авторські та суміжні права"