Критерії оцінювання теми "Інформаційна система" завантажити - Всім.ppt

Інформаційна система

frontpage “Інформаційна система” Комплектація:
Документ в форматі .docЗавантаження доступне в кінці статті!

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ТЕМИ

«Інформаційна система»

Рівні навчальних досягнень

 

Бали

 

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень

 

 

 

Початковий

1

-Учень має уявлення про комп’ютер, відрізняє комп’ютер від калькулятора

2

-Учень має початкові знання про можливості комп’ютера, знає призначення клавіатури та дисплея

3

-Учень має уявлення про те, що інформаційна система складається з двох частин; про магнітні диски; правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі; про призначення пам’яті та процесора

-Учень вміє правильно вмикати та вимикати комп’ютер

 

 

 

 

 

Середній

4

-Учень має початкові знання про можливості комп’ютера опрацьовувати текстові, графічні, числові, музичні повідомлення; про призначення основних складових апаратної частини інформаційної системи (ІС)

5

-Учень вміє зображати структуру інформаційної системи, за допомогою вчителя готувати комп’ютер до роботи; знає призначення основних клавіш комп’ютера

6

-Учень має знання про функції основних складових апаратури комп’ютера; вміє їх відрізняти один від одного

-Учень володіє основними навичками роботи з клавіатурою; має уявлення про основні характеристики комп’ютера; призначення комп’ютерних мереж; може назвати деякі напрями використання комп’ютера

-Учень знає одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв, основні характеристики дисків

 

 

 

 

Достатній

7

-Учень у цілому орієнтується в структурній схемі інформаційної системи; принципах взаємодії апаратної і програмної складових

8

-Учень має знання про принципи розміщення повідомлень на магнітних дисках, склад та основні характеристики запам’ятовуючих пристроїв ІС (як внутрішньої, так і зовнішньої)

-Учень вміє самостійно готувати комп’ютер до роботи

9

-Учень знає склад та основні характеристики процесора, вільно працює в середовищі клавіатурного тренажера, знає основні принципи роботи та основні характеристики комп’ютера, орієнтується в основних характеристиках комп’ютерних мереж

 

 

 

 

 

Високий

10

-Учень досконало орієнтується у принципах роботи, основних складових ІС; має уявлення про магістраль, її склад та призначення контролерів; знає про магістрально-модульний принцип будови комп’ютера, типи ресурсів комп’ютерних мереж; має уявлення про пристрої для організації комп’ютерного зв’язку

11

-Учень має уявлення про принципи використання комп’ютерних мереж, різні типи доступу до інформаційних ресурсів

-Учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації про ІС, сучасну комп’ютерну техніку та комп’ютерні мережі

12

-Учень має стійкі системні знання з ІС, комп’ютерних мереж та використовує їх

-Учень в процесі виконання завдань проявляє творчий підхід

-Учень вміє самостійно ставити відкриті питання з теми

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про авторські та суміжні права"