Критерії оцінювання теми "Програма. Мова програмування" завантажити - Всім.ppt

Програма. Мова програмування

frontpage “Програма. Мова програмування” Комплектація:
Документ в форматі .docЗавантаження доступне в кінці статті!

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з теми

«Програма. Мова програмування»

 

Рівні навчальних досягнень

 

Бали

 

Критерії оцінювання

 

 

початковий

1

-Учень має уявлення про програму, команди, мову програмування

2

-Учень має початкові знання про програму, мову програмування, систему програмування, транслятори

3

-Учень розрізняє програму та алгоритм, наводить приклади мов програмування; має уявлення про ознаки, за якими класифікуються мови програмування; уявлення про виконання програми на комп’ютері

 

 

 

 

 

середній

4

-Учень має початкові знання та вміння про середовище програмування; має уявлення про основні складові алфавіту, мови програмування

5

-Учень має уявлення про структуру програми

-Вміє викликати до середовища програмування готову програму, запускати її на виконання

-Знає алфавіт мови програмування

6

-Учень володіє основними навичками роботи в середовищі програмування

-Знає правила позначення ідентифікаторів величин мовою програмування; має уявлення про вказівки введення і виведення, описані мовою програмування

-Має уявлення про опис числових величин у програмі; знає призначення основних складових програми

 

 

 

 

 

 

достатній

7

-Учень знає правила опису числових, текстових і логічних констант; правила опису числових величин у програмі, правила опису заголовка і тіла програми, правила опису і використання вказівок введення та виведення

-Має уявлення про синтаксис мови програмування

-Пояснює основні етапи роботи з програмою в середовищі програмування

8

-Учень знає про основні можливості редактора програм у середовищі програмування; знає правила опису вказівки надання значень; вміє перекладати  прості лінійні алгоритми з алгоритмічної мови на мову програмування; має уявлення про виклик стандартних функцій

9

-Учень розрізняє типи  числових даних і вміє описувати їх в програмі

-Знає основні функції і операції, які передбачаються мовою програмування для опрацювання числових даних; вміє редагувати програму в середовищі програмування

-Вміє записати складні вирази числовиго типу за правилами мови програмування

-Має уявлення про основні можливості середовища програмування

 

 

 

 

 

 

високий

10

-Учень вміє виконувати програму в командному режимі; самостійно перекладати лінійні алгоитми на мову програмування; знає пріоритет операцій

-За допомогою вчителя вміє доповнювати програму за існуючими коментарями; вміє використовувати у вказівці виведення імена змінних і значення констант

-Вміє виконувати основні операції текстового редактора середовища програмування

11

-Учень вміє використовувати основні можливості середовища програмування

-Самостійно складати лінійні програми, самостійно за коментарями вписувати додаткові пропущені команди в програмі; має уявлення про налагодження програми

12

-Учень вміє складати, налагоджувати і тестувати лінійні програми; записувати коментарі до лінійних програм; має стійкі системні знання про опис лінійних програм мовою програмування. У процесі виконання завдань проявляє творчий підхід

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про авторські та суміжні права"