Критерії оцінювання теми "Вказівки повторення і розгалуження" завантажити - Всім.ppt

Вказівки повторення

frontpage “Вказівки повторення і розгалуження” Комплектація:
Документ в форматі .doc


Завантаження доступне в кінці статті!

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Вказівки повторення і розгалуження»

 

Рівні навчальних досягнень

 

Бали

 

Критерії оцінювання

 

 

 

початковий

1

-Учень має уявлення про вказівки і процеси, що повторюються; відрізняє цикл від звичайної команди про виконання дії

-Має уявлення про вказівку розгалуження

2

-Учень відрізняє вказівку розгалуження від повторення; наводить приклади алгоритмів із вказівками повторення, алгоритмів з розгалуженнями

3

-Учень розуміє правила виконання алгоритмів з повтореннями та з розгалуженнями без величин; має уявлення про опис алгоритмів із вказівками повторення без величин

 

 

 

 

 

 

 

 

середній

4

-Учень має уявлення про опис алгоритмів з розгалуженнями без величин навчальною алгоритмічною мовою

-Вміє пояснити виконання алгоритмів з повтореннями без величин, описаних навчальною алгоритмічною мовою

-Вміє відобразити структуру повторення графічно

-Має уявлення про цикл-до та цикл-після

5

-Учень вміє відображати базову структуру з розгалуженням графічно

-Розуміє запис простих логічних виразів над числовими величинами

-Має уявлення про повну структуру розгалуження та скорочену структуру розгалуження

-Пояснює призначення окремих команд циклічних алгоритмів, описаних навчальною алгоритмічною мовою

6

-Учень має навички перекладання готових алгоритмів з розгалуженнями з графічної схеми на навчальну алгоритмічну мову

-Вміє за допомогою вчителя пояснювати та записувати логічні вирази

-Має уявлення про опис циклу-до і циклу-після мовою програмування; пояснює призначення окремих команд алгоритму з розгалуженням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

достатній

7

-Учень вміє за допомогою вчителя складати прості циклічні алгоритми на знаходження суми, добутку набору заданих чисел

-Має уявлення про опис структури розгалуження мовою програмування

-Вміє за допомогою вчителя описувати навчальною алгоритмічною мовою алгоритми з розгалуженнями (наприклад МОД, БІД)

-Вміє складати і заповнювати таблицю виконання циклічних алгоритмів, описаних навчальною алгоритмічною мовою

8

-Учень має навички перекладу циклічних алгоритмів на мову програмування

-Самостійно вміє описувати простий логічний вираз і оцінювати його істинність при поточних значеннях величин

-Вміє перекладати готові алгоритми з розгалуженням з навчальної алгоритмічної мови на мову програмування

-Вміє пояснювати призначення окремих команд у циклічних алгоритмах та алгоритмах з розгалуженням, описаних мовою програмування

9

-Учень має уявлення про складені логічні умови та призначення логічних операцій і, або, не; вміє пояснювати різницю використання повної і скороченої форм вказівки розгалуження

-Вміє виконувати циклічні алгоритми й алгоритми з розгалуженням в середовищі програмування та записувати до їх команд коментарі

-Вміє самостійно складати алгоритми на використання команд повторення при введенні аргументів та виведенні результатів виконання програм

-Має уявлення про опис циклу-для навчальною алгоритмічною мовою й мовою програмування

 

 

 

 

 

високий

10

-Учень вміє замінювати в циклічних алгоритмах цикл-до циклом-поки

-Вміє формулювати задачі на використання структури розгалуження

-Вміє за допомогою вчителя описувати складені логічні вирази

-Вміє самостійно складати програми з використанням команд повторення і розгалуження

-Вміє до циклічних алгоритмів та алгоритмів з розгалуженнями за наявності коментарів дописувати пропущені команди

11

-Учень самостійно складає прості циклічні програми та програми з розгалуженням мовою програмування (знаходження більшого з двох, більшого з трьох, суми і добутку послідовності чисел)

-Вміє дописати відсутню частину програми за наявності відповідних коментарів

-Налагоджує циклічні програми і програми з розгалуженням

12

-Учень вміє складати, налагоджувати і тестувати циклічні програми і програми з розгалуженням; записувати коментарі до циклічних програм

-Має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує

-Вміє розв’язувати задачу з використанням структур повторення і розгалуження

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про авторські та суміжні права"