Критерії оцінювання теми "Звернення до алгоритмів і функцій" завантажити - Всім.ppt

Звернення до алгоритмів

frontpage “Звернення до алгоритмів і функцій” Комплектація:
Документ в форматі .docЗавантаження доступне в кінці статті!

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

З ТЕМИ «Звернення до алгоритмів і функцій»

 

Рівні навчальних досягнень

 

Бали

 

Критерії оцінювання

 

 

початковий

1

-Учень має уявлення про те, що будь-який алгоритм можна подати у вигляді послідовності кількох алгоритмів; має уявлення про вхідні і вихідні дані

2

-Учень має уявлення про основний і допоміжний алгоритм; про правила виклику будь-якого алгоритму для розв’язування іншої задачі

3

-Учень має уявлення про команду звернення до допоміжного алгоритму; про передавання параметрів алгоритму із основного до того, що викликається, і навпаки

 

 

 

середній

4

-Учень розрізняє команди звернення алгоритмічною мовою до алгоритмів і функцій, вміє розрізнити аргументи і результати; має уявлення про формальні і фактичні параметри

5

-Учень може пояснити послідовність виконання команди звернення до алгоритму

-Має уявлення про існування стандартних алгоритмів і алгоритмів, які визначаються користувачем

6

-Учень має уявлення про опис функцій навчальною алгоритмічною мовою, вміє за допомогою базової структури слідування подати алгоритм у вигляді кількох підзадач

 

 

 

 

 

достатній

7

-Учень розрізняє опис алгоритму та опис функції; може пояснити правила опису допоміжного алгоритму мовою програмування; може пояснити правила опису вказівки звернення до алгоритму мовою програмування

8

-Учень має уявлення про локальні і глобальні змінні; може пояснити правила опису фактичних параметрів у команді звернення до допоміжного алгоритму; пояснити за допомогою конкретних прикладів правила виконання вказівки про виконання алгоритму; пояснити кожний розділ програми з підпрограмами описаними мовою програмування

9

-Учень вміє описувати глобальні і локальні змінні в програмі; вміє виконувати алгоритми, що містять команду звернення до допоміжного алгоритму, будувати таблицю виконання алгоритму

 

 

 

 

 

 

 

високий

10

-Учень вміє складати програму з використанням підпрограми навчальною алгоритмічною мовою, спираючись на базові алгоритми як на допоміжні; вміє перекласти алгоритм із командою звернення до допоміжного алгоритму на мову програмування, запускати її на виконання та виконувати в по командному режимі

11

-Учень може самостійно визначити випадки при розв’язуванні задач для використання в алгоритмах допоміжних функцій і алгоритмів, може замінити опис функцій описом допоміжного алгоритму і навпаки, якщо це можливо

-Самостійно складає програми з підпрограмами мовою програмування

-Має уявлення про налагодження програми з підпрограмою; вміє дописати відсутню частину програми за наявності відповідних коментарів

12

-Учень вміє складати, налагоджувати і тестувати лінійні програми

-Записувати коментарі до лінійних програм

-Має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує

-Вміє розв’язувати задачу з використанням допоміжних алгоритмів і функцій

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про авторські та суміжні права"