10-Про використання телефонів

frontpage “Про використання телефонів” Комплектація:
Документ в форматі .docЗавантаження доступне в кінці статті!

 

Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

Наказ Міністерства освіти і науки України
24.05.07                                                                                                                               № 420

   На виконання рішення колегій Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України у спра­вах сім'ї, молоді та спорту від 27 квітня 2007 року та з метою підвищен­ня рівня організації навчально-виховного процесу

наказую:

  1. Заборонити з 1 вересня 2007 року використання мобільних теле­фонів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закла­дах усіма учасниками навчально-виховного процесу під час проведен­ня навчальних занять.
  1. Міністрові освіти і науки Автономної Республіки Крим, началь­никам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольсь­кої міських державних адміністрацій, керівникам вищих, професій­но-технічних та загальноосвітніх навчальних закладів за участю учнівського, студентського, батьківського та інших органів самовряду­вання визначити порядок користування мобільним зв'язком у на­вчальних закладах.
  1. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Рудковська Р.А.), Українському науково-методичному цент­ру практичної психології та соціальної роботи (Панок В.Г.) спільно із Академією педагогічних наук України, Академією медичних наук України вивчити питання і розповсюдити науково-обгрунтовані дані щодо впливу мобільного зв'язку на стан психічного та фізичного здоров'я дітей.
  1. Директору Українського державного центру позашкільної освіти (Ткачук В.В.) спільно із операторами стільникового зв’язку до 1 верес­ня 2007 року розробити Положення Всеукраїнського конкурсу на кра­ще використання мобільних телефонів для отримання інформації в усіх галузях знань.
  1. Опублікувати даний наказ в «Інформаційному збірнику Міністер­ства освіти і науки України» та розмістити на сайті міністерства.
  1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого зас­тупника міністра Жебровського Б. М.

 

Міністр   С. М. Ніколаєнко

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про авторські та суміжні права"