Атестаційний лист навчального кабінету інформатики скачать - Всім.ppt

24-Атестаційний лист

frontpage “Атестаційний лист” Комплектація:
Документ в форматі .docЗавантаження доступне в кінці статті!
з/п Назви показників

Кількість

 балів

Оцінка в балах

Самоатестація

адміністрація
Організація робочих місць учнів:      
а) стан збереження меблів і закріплення робочих місць за учнями;      
б) забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов для роботи учня;      
в) дотримання учнями належного порядку на робочому місці;      
г )      
       
Організація робочого місця вчителя:      
а) зручна установка ТЗН;      
б) усі наявні ТЗН діючі;      
в) є робочий стіл(висота 75 см);      
г) є шафи;      
д) є дошка;      
є) є ТЗН: комп'ютер, графопроектор, мультимедійний проектор, інше      
3 Розміщення та зберігання навчального обладнання згідно з вимогами наукової  організації праці:      
а) зберігання роздаткового матеріалу:      
- у комплектах за видами посібників;      
- згідно з правилами зберігання та техніки безпеки;      
- система зберігання дозволяє швидко вийняти потрібний предмет і повернути його на  місце, забезпечити облік і контроль;      
б) зберігання приладів та установок:      
- змонтованими;      
- у вузлах і деталях;      
в) колекції зберігаються за певною схемою;      
г) зберігання друкованих та електронних посібників:      
- таблиці зберігаються у спеціально відведених місцях(у рулонах, наклеєні на картон) ;      
- діафільми складені за повною схемою;      
- діапозитиви зберігаються у фабричній упаковці в спеціальному ящику(з анотаціями) ;      
д) зберігання карт:      
- за класами;      
- за темами;      
4 Раціональне оформлення інтер’єру кабінету:      
а) у кабінеті постійно експонується національна символіка;      
б) у кабінеті постійно експонуються довідкові матеріали:      
       
       
       
в) у кабінеті постійно експонуються:      
- змінні інструктивні документи      
       
       
- таблиці з правил поведінки у кабінеті      
       
       
- інструкції      
       
       
- методичні рекомендації      
       
       
- інше      
       
г) наявність у кабінеті стінгазет, тематичних листків, які сприяють інтересу до вивчення дисципліни;      
д) наявність профорієнтаційних стендів;      
є) інше      
5 Наявність у кабінеті друкованих матеріалів, які забезпечують індивідуальних та диференційований підхід у навчанні, навчально-методичну підготовку вчителя до уроку;      
а) картотеки:      
- контрольні завдання;      
- навчальне обладнання до уроку;      
- облік навчального обладнання;      
- індивідуальні завдання;      
- тематичні картотеки;      
- інше      
       
       
6 Організація само обладнання кабінету      
а) у кабінеті виготовляють      
       
       
б) виробництво, профілактика та ремонт демонстраційних матеріалів, приладів;      
в) виготовлення тематичних колекцій;      
г) виготовлення таблиць, моделей, інших посібників;      
д) інше      
       
       
7 Наявність матеріалів для позакласної роботи з даного предмета:      
а)      
б)      
в)      
г)      
8 Наявність у кабінеті нормативних документів:      
  а) паспорт кабінету;      
  б) розклад роботи кабінету;      
  в) перспективний план розвитку кабінету;      
  г) план роботи кабінету на поточний навчальний рік; наступний навчальний рік;      
  9 Організація роботи щодо дотримання правил техніки безпеки:а) наявність у кабінеті куточка з ТБ;      
  б) наявність акту-дозволу на здійснення навчальної діяльності в кабінеті;      
  в) наявність інструкції ТБ;       
  г) інші документи з ТБ      
         
Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про авторські та суміжні права"