11 клас Урок №1

frontpage “Огляд програмних засобів для підтримки навчання математики.” Комплектація:
- презентація уроку
- конспект уроку
За підр. Ривкінд Й.Я. (2 години) >>Дивитись планування<<
Нова програма. Актуально в 2016-2017 н.р.


Завантаження доступне в кінці статті!
Перед завантаженням ознайомтесь з правилами.

Конспект уроку

«___»__________ 20___ року

Урок №1. Огляд програмних засобів для підтримки навчання математики. Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора.

Цілі:

 • навчальна: сформувати свідомі знання з даної теми, закріпити правила поведінки в школі, навчити користуватись математичними процесорами;
 • розвивальна: розвивати мислительні процеси дітей та моторику рук, сприяти всебічному розвитку;
 • виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: Gran (завантаження програми доступне за адресою http://vsimppt.com.ua/programs/gran-matematychnyi-protsesor)

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення раніше вивченого матеріалу

1. Які програмні засоби навчального призначення ви використовували на уроках математики? Для чого вони призначені?

2. Які правила введення формул у табличному процесорі Excel 2007?

3. Що таке графік функції; графік рівняння?

4. Які дослідження функції ви виконували на уроках математики?

5. Наведіть алгоритм розв’язування рівняння графічним способом.

Повторення правил поведінки в комп’ютерному класі

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні ми розширимо наші знання про процесори для математичних обрахунків та познайомимось детально з програмою Gran

IV. Вивчення нового матеріалу

Серед програмного забезпечення навчання математики важливе місце

займають математичні процесори. Основні можливості цих приклад-

них програм:

 • обчислення значень числових виразів;
 • побудова графіків функцій, заданих різними способами;
 • трасування графіків (побудова табл иці значень функції на основі по-

будованого графіка);

 • знаходження координат точок перетину графіків двох функцій на за-даному проміжку;
 • знаходження нулів і екстремумів функції на заданому проміжку;
 • наближене знаходження розв’язків рівнянь та їхніх систем;
 • графічне розв’язування нерівностей та їхніх систем;
 • обчислення площ та об’ємів геометричних фігур та ін.

Одним з перших в Україні педагогічних програмних засобів був програмний комплекс для підтримки навчання математики GRAN, розробка якого розпочалася у 1989 році авторським колективом під керівництвом відомого українського вченого Мирослава Івановича Жалдака, академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора

Розповідь учителя (з демонструванням презентації на екрані)

V. Усвідомлення набутих знань

VII. Формування вмінь та навичок

Практичне завдання

Задача 1. Дано сторони трикутника: AB = 7,2, BC = 11,2, AC = 9,85. Обчислити міри його кутів (у радіанах).

Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

VIII. Підбиття підсумків уроку

ІХ. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал на сторінках 10 - 13

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити безкоштовно"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про автроські та суміжні права"