11 клас Урок №9

frontpage “Поняття моделі” Комплектація:
- презентація уроку
- конспект уроку
За підр. Ривкінд Й.Я. (2 години) >>Дивитись планування<<
Нова програма. Актуально в 2016-2017 н.р.


Завантаження доступне в кінці статті!
Перед завантаженням ознайомтесь з правилами.
Рекламне оголошення

Конспект уроку

«___»__________ 20___ року

Урок №9. Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів. Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Графічне подання алгоритмів. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера.

Цілі:

  • навчальна: сформувати свідомі знання з даної теми, закріпити правила поведінки в школі, навчити будувати алгоритми та подавати їх графічно за допомогою блок-схем;
  • розвивальна: розвивати мислительні процеси дітей та моторику рук, сприяти всебічному розвитку;
  • виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення раніше вивченого матеріалу

1. Наведіть приклади об’єктів, їхніх властивостей і значень цих властивості

2. Хто такі модельєри? Що створюють представники цієї професії?

3. Які моделі об’єктів ви знаєте? Для чого вони створюються? На яких уроках і як використовувалися моделі об’єктів?

Повторення правил поведінки в комп’ютерному класі

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні ми розпочинаємось знайомитись з темою, яка безпосередньо стосується роботи комп’ютера в цілому. І почнемо ми з алгоритмів, виконавців та форм подання алгоритмів.

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя (з демонструванням презентації на екрані)

Модель об’єкта – це новий об’єкт, який відображає властивості об’єкта, суттєві для даного дослідження.

Множину всіх предметів, властивості яких і відношення між якими досліджуються, називають предметною областю цього дослідження.

Процес створення та дослідження об’єктів на основі їхніх моделей називається моделюванням.

Повідомлення, що спонукає до виконання певної дії, називається командою.

Об’єкт, який здатний виконувати команди, називається виконавцем.

Набір команд, які може виконати виконавець, називається системою команд даного виконавця.

Алгоритм - це скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до розв’язання поставленої задачі.

Виконавець алгоритму - це об’єкт, що здатний виконати команди алгоритму.

Якщо виконавець не матиме уявлення про мету, з якою він виконує алгоритм, то такий алгоритм називається формальним

Алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп’ютером, називається комп’ютерною програмою.

V. Фізкультхвилинка

VІ. Усвідомлення набутих знань

VII. Формування вмінь та навичок

Практичне завдання

Є координатна пряма з позначеними на ній цілими числами. На цій прямій мешкає виконавець Коник, який вміє переміщуватися по ній, виконуючи команди:

1)    стрибни на 3 одиниці праворуч;

2)    стрибни на 2 одиниці ліворуч.

Початкове положення Коника – точка 0.

Складіть блок-схему алгоритму, за яким Коник за найменшу кількість стрибків буде в точці:

а) 24; б) 7; в) –3.

Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

VIII. Підбиття підсумків уроку

1. Наведіть приклади речень, які є командами, і приклади речень, які не є командами.

2. Що таке алгоритм? Наведіть приклади.

3. Що таке система команд виконавця? Наведіть приклади виконавців і системи їх команд.

4. Назвіть властивості алгоритму. Поясніть кожну з них.

5. Наведіть приклад послідовності команд, яка не є виконуваною.

6. Наведіть приклад послідовності команд, яка не є результативною.

ІХ. Домашнє завдання

Опрацювати параграф 2.1 та 2.2 (сторінки 20 – 31)

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити безкоштовно"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про автроські та суміжні права"