11 клас Урок №14

frontpage “Поняття змінної. Типи даних” Комплектація:
- презентація уроку
- конспект уроку
За підр. Ривкінд Й.Я. (2 години) >>Дивитись планування<<
Нова програма. Актуально в 2016-2017 н.р.
Завантаження доступне в кінці статті!
Перед завантаженням ознайомтесь з правилами.
Рекламне оголошення

Конспект уроку

«___»__________ 20___ року

Урок №14. Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході виконання проекту. Константи. Введення даних.

Цілі:

  • навчальна: сформувати свідомі знання з даної теми, закріпити правила поведінки в школі, навчити працювати з оператором присвоєння, визначати типи аних в програмі та потрібні змінні. Обчислювати деякі незначні дії;
  • розвивальна: розвивати мислительні процеси дітей та моторику рук, сприяти всебічному розвитку;
  • виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: Delphi7

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення раніше вивченого матеріалу

1. Що таке обробник події? Як пов’язати з певною подією її обробник?

2. Що таке процедура? Опишіть структуру процедури – обробника події.

3. Наведіть загальний вигляд команди, якою можна змінити значення властивості елемента керування. Наведіть приклади таких команд.

Повторення правил поведінки в комп’ютерному класі

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні ми більш програмно підійдемо до створення проектів та будемо працювати з числовими даними.

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя (з демонструванням презентації на екрані)

Слово - це нероздiльна послiдовнiсть символiв, яке в програмi має певний смисл.

Константа – постiйна величина, яка не змiнюється в процесi роботи програми

Змінна — це абстрактна назва комірки чи декількох комірок пам'яті. Також змінна – це величина, яка може змінюватись в процесi виконання програми i звернення до якої вiдбувається по iменi.

V. Фізкультхвилинка

VІ. Усвідомлення набутих знань

VII. Формування вмінь та навичок

Практичне завдання

Створити проект вивчений на уроці

Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

VIII. Підбиття підсумків уроку

  1. Що таке змінна? Яке її призначення?
  2. Як описати змінну?
  3. Які існують типи даних?
  4. Як перевести рядкові дані в числові і навпаки?

ІХ. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал вивчений на уроці

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити безкоштовно"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про автроські та суміжні права"