11 клас Урок №19

frontpage “Основні поняття математичної логіки” Комплектація:
- презентація уроку
- конспект уроку
За підр. Ривкінд Й.Я. (2 години) >>Дивитись планування<<
Нова програма. Актуально в 2016-2017 н.р.
Завантаження доступне в кінці статті!
Перед завантаженням ознайомтесь з правилами.
Рекламне оголошення

Конспект уроку

«___»__________ 20___ року

Урок №19. Основні поняття математичної логіки: логічні константи, логічні змінні, логічні вирази. Логічні операції: кон’юнкція, диз’юнкція, заперечення. Логічні формули. Таблиці істинності. Запис логічних виразів мовою програмування.

Цілі:

 • навчальна: сформувати свідомі знання з даної теми, закріпити правила поведінки в школі, навчити виконувати логічні операції з даними;
 • розвивальна: розвивати мислительні процеси дітей та моторику рук, сприяти всебічному розвитку;
 • виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення раніше вивченого матеріалу

1. Що таке логічний вираз? Які значення він може набувати?

2. Опишіть загальний вигляд, кількість аргументів і результат функцій И, ИЛИ, НЕ табличного процесора.

3. Які властивості змінної ви знаєте?

4. Що визначає тип змінної? Які вам відомі числові типи?

Повторення правил поведінки в комп’ютерному класі

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні у нас уроки більш теоретичного плану. Ми будемо знайомитись з математичною логікою

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя (з демонструванням презентації на екрані)

Логіка (грец. λόγος – слово, смисл, думка, мова) – наука про форми, методи і закони інтелектуальної пізнавальної діяльності, правильного мислення, про способи міркування.

Один з розділів логіки – математична логіка – є наукою про закони математичного мислення.

Значення true та false називаються логічними константами. Запереченням називається операція утворення з висловлення А такого складеного висловлення (читається «не А»), яке істинне тоді, коли А хибне, і хибне тоді, коли А істинне.

Кон’юнкцією двох висловлень А та В називається операціяутворення такого складеного висловлення А ^ В (читається «А і В»), яке істинне тоді й тільки тоді, коли обидва висловлення А і В істинні.

Диз’юнкцією двох висловлень А та В називається операція утворення такого складеного висловлення (читається «А або В»), яке істинне тоді й тільки тоді, коли істинне хоча б одне з висловлень А або В.

Логічна змінна – це змінна, яка може набувати лише значеньtrue або false.

Два логічні вирази називаються рівносильними, якщо вонинабувають однакових значень при одних і тих самих наборах значень логічних змінних, що входять до цих виразів. Рівносильність двох логічних виразів утворює логічну формулу.

V. Фізкультхвилинка

VІ. Усвідомлення набутих знань

VII. Формування вмінь та навичок

Побудуйте заперечення висловлень і з’ясуйте їх істинність:

 • Число 3 є дільником числа 545.
 • Автомобіль не має права їхати на червоне світло.
 • Існують паралелограми з прямими кутами.

Серед наведених складених висловлень знайдіть кон’юнкції та диз’юнкції та визначте їх істинність:

 • Число 27 кратне 3 і кратне 9.
 • 17 < 42 < 18.
 • Число 2 просте або парне.
 • АВС є гострокутним, прямокутним або тупокутним.
 • Діагоналі будь-якого паралелограма перпендикулярні та точкою перетину поділяються навпіл.
 • Якщо трикутник рівнобедрений, то він рівносторонній.

Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

VIII. Підбиття підсумків уроку

1. Що вивчає наука логіка? Що вивчає математична логіка?

2. Що таке висловлення? Наведіть приклади істинних і хибних висловлень.

3. Які речення не є висловленнями?

4. Що називається логічною константою?

ІХ. Домашнє завдання

Опрацювати параграф 2.7 виконати завдання позначені «для домашнього виконання»

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити безкоштовно"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про автроські та суміжні права"