11 клас Урок №43

frontpage “Практична робота №11” Комплектація:
- презентація уроку
- конспект уроку
За підр. Ривкінд Й.Я. (2 години) >>Дивитись планування<<
Нова програма. Актуально в 2016-2017 н.р.
Завантаження доступне в кінці статті!
Перед завантаженням ознайомтесь з правилами.
Рекламне оголошення

Конспект уроку

«___»__________ 20___ року

Урок №43. Практична робота №11. Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СКБД

Цілі:

  • навчальна: сформувати свідомі знання з даної теми, закріпити правила поведінки в школі, навчити правильно відображати моделі «сутність-зв’язок»;
  • розвивальна: розвивати мислительні процеси дітей та моторику рук, сприяти всебічному розвитку;
  • виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: Microsoft Office Access

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення раніше вивченого матеріалу

1. Опишіть модель «сутність–зв’язок» для деякої предметної області, наприклад «Шкільна бібліотека».

2. Поясніть етапи створення нової бази даних.

3. Які типи даних використовуються в Access 2007? Для чого використовуються різні типи даних?

4. Як створити нову пусту базу даних в Access 2007?

5. Опишіть послідовність уведення даних у форму бази даних.

Повторення правил поведінки в комп’ютерному класі

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні ми практично будемо вчитись правильно відображати моделі «сутність-зв’язок»

 IV. Вивчення нового матеріалу

У ході створення структури бази даних потрібно визначити:

1. Кількість таб лиць бази даних.

2. Перелік полів для кожної таб лиці, які з цих полів будуть ключовими.

3. Типи даних для кожного поля кожної з таб лиць з урахуванням

можливостей конкретної СУБД.

4. Типи зв’язків між об’єктами таб лиць, якщо використовується

кілька таблиць.

5. Видиі кількість інших об’єктів бази даних: форм, запитів, звітів.

Створення структури бази даних на основі її моделі «сутність–зв’язок» називається відображенням моделі на базу даних.

Розповідь учителя (з демонструванням презентації на екрані)

V. Фізкультхвилинка

VІ. Усвідомлення набутих знань

VII. Формування вмінь та навичок

Практична робота №11

1. Створити базу даних Бібліотека, яка складається з двох сутностей – сутності Об’єкт зберігання бібліотеки, що має такі властивості: код,найменування, автор, кількість, ціна, рік видання, зображення титульної сторінки, і сутності Категорія, яка має одну властивість – назву,що може набувати тільки такі значення: книга, аудіокнига, газета, журнал. Між сутністю Одиниця зберігання бібліотеки і сутністю Категорія є зв’язок: одне значення властивості Назва сутності Категорія, наприклад аудіокнига, може мати багато екземплярів сутності Об’єкт зберігання бібліотеки.

2. Створіть необхідні таблиці бази даних, визначте імена полів і типи даних цих полів.

3. Установіть зв’язок між таблицями.

4. Уведіть дані в таблицю на 5 записів

5. Збережіть базу даних на робочий стіл з назвою «Ваше прізвище та ім’я – Практична №12»

 Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

VIII. Підбиття підсумків уроку

1. Поясніть, у чому полягає відображення моделі «сутність–зв’язок» на базу даних. Наведіть приклади.

2. Опишіть перелік операцій, що виконуються при відображенні моделі «сутність–зв’язок» на базу даних.

3. Назвіть два основних способи створення таб лиць бази даних.

4. Яке поле створюється автоматично під час створення таб лиці, який тип даних цього поля?

ІХ. Домашнє завдання

Опрацювати параграф 3.5

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про автроські та суміжні права"