8 клас Урок №37

frontpage "Величини логічного типу" Комплектація:
- презентація уроку
- конспект уроку
- ПЗ Lazarus >>Завантажити<<
За підр. Ривкінд Й.Я. (2 години) >>Дивитись планування<<
Нова програма. Актуально в 2016-2017 н.р.
Завантаження доступне в кінці статті!
Перед завантаженням ознайомтесь з правилами.
Рекламне оголошення

Конспект уроку

«___»__________ 20___ року

Урок №37. Величини логічного типу, операції над ними.

Цілі:

  • навчальна: сформувати свідомі знання з даної теми, закріпити правила поведінки в школі, навчити будувати таблиці істинності;
  • розвивальна: розвивати мислительні процеси дітей та моторику рук, сприяти всебічному розвитку;
  • виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення раніше вивченого матеріалу

  1. Які речення не належить до висловлювань?
  2. Яких значень може набувати висловлювань?
  3. Що таке логічні константи?
  4. Які оператори використовуються для об’єднання декількох висловлювань в єдину конструкцію?

Повторення правил поведінки в комп’ютерному класі

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні ми продовжуємо пізнавати математичну логіку.

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя (з демонструванням презентації на екрані)

Запереченням називається операція утворення з висловлення А такого складеного висловлення (читається «не А»), яке істинне тоді, коли А хибне, і хибне тоді, коли А істинне. not

Кон’юнкцією двох висловлень А та В називається операція утворення такого складеного висловлення А ^ В (читається «А і В»), яке істинне тоді й тільки тоді, коли обидва висловлення А і В істинні. and

Диз’юнкцією двох висловлень А та В називається операція утворення такого складеного висловлення (читається «А або В»), яке істинне тоді й тільки тоді, коли істинне хоча б одне з висловлень А або В. Or

Логічна змінна – це змінна, яка може набувати лише значень true або false.

Два логічні вирази називаються рівносильними, якщо вони набувають однакових значень при одних і тих самих наборах значень логічних змінних, що входять до цих виразів. Рівносильність двох логічних виразів утворює логічну формулу.

V. Фізкультхвилинка

VІ. Усвідомлення набутих знань

VII. Формування вмінь та навичок

Практичне завдання

Серед наведених складених висловлень знайдіть кон’юнкції та диз’юнкції та визначте їх істинність:

а) Число 27 кратне 3 і кратне 9.

б) 17 < 42 < 18.

в) Число 2 просте або парне.

г) Якщо трикутник рівнобедрений, то він рівносторонній.

Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

VIII. Підбиття підсумків уроку

1. Що вивчає наука логіка? Що вивчає математична логіка?

2. Що таке висловлення? Наведіть приклади істинних і хибних висловлень.

3. Які речення не є висловленнями?

4. Що називається логічною константою?

ІХ. Домашнє завдання

Опрацювати параграф 6.3

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про автроські та суміжні права"