закрити

>>>>>>  Натисніть, щоб дізнатись більше  <<<<<<

image
На допомогу вчителю інформатики На сайті ви знайдете: презентації, конспекти, відеоматеріали, фізкультхвилинки, відповіді до робочого зошита та багато іншого.

9 клас Урок №1

frontpage “Інформація. Інформаційні процеси. Способи подання й кодування інформації” Комплектація:
- презентація уроку
- конспект уроку
За підр. Ривкінд Й.Я. (1 година) >>Дивитись планування<<
Нова програма. Актуально в 2016-2017 н.р.
Завантаження доступне в кінці статті!
Перед завантаженням ознайомтесь з правилами.

Конспект уроку

«___»__________ 20___ року

Урок №1.Інформація. Інформаційні процеси. Способи подання й кодування інформації.

Цілі:

 • навчальна: сформувати свідомі знання з даної теми, закріпити правила поведінки в школі, навчити кодувати та декодовувати інформацію та познайомити з довжиною двійкового коду;
 • розвивальна: розвивати мислительні процеси дітей та моторику рук, сприяти всебічному розвитку;
 • виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення раніше вивченого матеріалу

 1. Де ви зустрічалися з поняттями інформація, повідомлення?
 2. Які органи чуття має людина?
 3. Наведіть приклади, як ви зберігаєте, передаєте, захищаєте повідомлення.
 4. Яка різниця між звуком і літерою, між звуком і нотою, між числом і цифрою?
 5. Як записати число дванадцять арабськими цифрами; римськими цифрами? Поясніть ситуацію: число те саме, а записи різні.

Повторення правил поведінки в комп’ютерному класі

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні ми поговоримо про інформацію. Визначемо де інформація береться і як передається. Познайомимось з видом в якому подається інформація в комп’ютері.

IV. Вивчення нового матеріалу

Повідомлення — це послідовність сигналів різної природи: звуків, символів, зображень, жестів тощо.

Якщо отримане людиною повідомлення містить нові для неї факти, то вважають, що вона отримала інформацію.

Інформація передається за допомогою повідомлень.

Повідомлення, яке не підвищує рівень обізнаності або не зменшує невизначеність, несе шум.

Одне й теж повідомлення для одної людини може бути шумом, а для іншої інформацією.

Інформаційні процеси — це процеси збирання, зберігання, а передавання, опрацювання і захисту повідомлень.

Дані — це повідомлення, які зафіксовані у певному виді, зручному для їх зберігання, передавання та опрацювання.

Кодування повідомлень — це процес заміни однієї послідовності сигналів, якою подане повідомлення, іншою послідовністю

сигналів.

Під час кодування повідомлення відбувається зміна вигляду повідомлення без зміни його змісту.

Процес отримання початкового повідомлення із закодованого називають декодуванням повідомлення.

Кодування повідомлень з використанням сигналів лише двох видів називають двійковим кодуванням. Повідомлення, отримане в результаті двійкового кодування повідомлення, називають двійковим кодом повідомлення.

Послідовність із 8 бітів називають байтом

1 Біт – найменша частинка інформації

8 Біт = 1 Байт

1024 Байти = 1 КілоБайт

1024 КБ = 1 МегаБайт

1024 МБ = 1 ГігаБайт

1024 ГБ = 1 ТераБайт

Довжина двійкового коду повідомлення - це кількість байтів у двійковому коді цього повідомлення.

Розповідь учителя (з демонструванням презентації на екрані)

V. Усвідомлення набутих знань

VI. Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

VII. Підбиття підсумків уроку

 1. Що таке повідомлення? Наведіть приклади.
 2. Назвіть види повідомлень за способом їх подання. Наведіть приклади.
 3. Наведіть приклади подання одного й того самого повідомлення різними способами.
 4. Назвіть види повідомлень за способом їх сприйняття. Наведіть приклади.
 5. Поясніть, що таке інформація.
 6. Що таке двійкове кодування повідомлень?
 7. Що таке 1 біт? Чому дорівнює 1 байт, 1 кілобайт, 1 мегабайт, 1 гігабайт, 1 терабайт?

VIII. Домашнє завдання

Виконати завдання 14,15,16,17 та 18 на сторінках 18-19

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити безкоштовно"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про автроські та суміжні права"