ТИПОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
|

ТИПОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Типова освітня програма,розроблена під керівництвом Савченко О. Я.1 — 2 класПояснювальна запискаПочаткова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти,який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів,здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових таіндивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формуванняцінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечуютьїї…